SIMs Kommunale Nøgletal

Introduktion til De Kommunale Nøgletal - og kontakt-info

Velkommen

Velkommen til Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal (version 2.0).
De Kommunale Nøgletal fik i december 2013 en ny brugergrænseflade med mange nye muligheder i forhold den tidligere løsning.
Blandt mange nyskabelser er muligheden for at få præsenteret de valgte data på et danmarkskort og i (indtil videre) enkelte grafer. Der er mange indstillingsmuligheder for præsentationen på kort og viste kort og grafer kan downloades i forskellige formater og størrelser.

Tekniske krav

Hvis du har spørgsmål til tal eller definitioner

Hvis du har spørgsmål til selve tallene, deres definitioner eller har forslag til nye nøgletal, er du meget velkommen til at sende en e-mail (foretrækkes) eller ringe til:
Kasper Havsteen
(i kontoret Finansiering i afd. for Kommunal- og Regionaløkonomi)
E-mail: kash@sim.dk
Direkte tlf.: 7228-2562

Tonny Pedersen
(i kontoret Udgifter i afd. for Kommunal- og Regionaløkonomi)
E-mail: top@sim.dk
Direkte tlf.: 7228-2582
Det vil være en stor hjælp, hvis du undersøger om dit eventuelle spørgsmål allerede er besvaret på en af siderne 'Nyt' eller 'Definitioner', før du kontakter ministeriet.

Før du bruger hjemmesiden

Et par ting, der er godt at være opmærksom på, når du bruger hjemmesiden: På FAQ-siden (link øverst) kan du desuden finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest får.

Du kan stadig bruge den 'gamle' udgave

Du kan indtil videre også stadig trække nøgletallene med den løsningen, som den så ud før december 2013.

Find den her Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal i den 'gamle' udgave

Rettigheder

De viste data og downloadede kort må frit benyttes, så længe SIM og datakilden krediteres (og Geodatastyrelsen ved downloadede kort).

På tegnebrættet

Vi har mange ideer til yderligere funktionalitet, som vi påtænker at tilføje. Herunder:

Om De Kommunale Nøgletal

Feedback på hjemmesiden er meget velkommen

Vi er meget interesserede i konstruktiv kritik af hjemmesiden - og pæne ord og gode ideer er selvfølgelig også meget velkomne.

Send en e-mail (foretrækkes) eller ring til
Tonny Pedersen
(i kontoret Udgifter i afd. for Kommunal- og Regionaløkonomi)
E-mail: top@sim.dk
Direkte tlf.: 7228-2582
På siderne 'FAQ' og 'ToDo', som der er link til øverst i den nye brugergrænseflade, kan du muligvis finde svar på dit eventuelle spørgsmål.
© 2019 SIM