ØIMs Kommunale Nøgletal

Velkommen til De Kommunale Nøgletal, version 2.0Korteksempel 1
Korteksempel 2

Velkommen

Velkommen til den nye udgave af Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal (version 2.0).
Den nye udgave indeholder en helt nye brugergrænseflade og mange nye muligheder inspireret af de mange svar, som vi har fået på det spørgeskema, der har ligget på www.noegletal.dk. Og rigtig mange tak for dem.

Blandt mange nyskabelser er muligheden for at få præsenteret de valgte data på et danmarkskort og i (indtil videre) enkelte grafer. De viste kort og grafer kan downloades i forskellige formater og størrelser.

Tekniske krav

Feedback på den nye løsning er meget velkommen

Vi er meget interesserede konstruktiv kritik af den nye løsning - og pæne ord og gode ideer er selvfølgelig også meget velkomne.

Send en e-mail (foretrækkes) eller ring til
Tonny Pedersen (Kommunaløkonomisk kontor)
E-mail: top@oim.dk
Direkte tlf.: 72 28 25 82
På siderne 'FAQ' og 'ToDo', som der er link til øverst i den nye brugergrænseflade, kan du muligvis finde svar på dit eventuelle spørgsmål.

Hvis du har spørgsmål til tal eller definitioner

Hvis du har spørgsmål til selve tallene, deres definitioner eller har forslag til nye nøgletal, er du meget velkommen til at sende en e-mail (foretrækkes) eller ringe til:
Susanne Wad Leth (Administrationspolitisk kontor)
E-mail: swle@oim.dk
Direkte tlf.: 72 28 25 80
Det vil være en stor hjælp, hvis du undersøger om dit eventuelle spørgsmål allerede er besvaret på en af siderne 'Nyt' eller 'Definitioner', før du kontakter ministeriet.

Før du besøger den nye løsning

Et par ting, der er godt at være opmærksom på, før du besøger den nye løsning: På FAQ-siden (link øverst i den nye løsning) kan du desuden finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi forudser at få oftest.

Gå til Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, version 2.0

Du kan stadig bruge den 'gamle' udgave

Du kan indtil videre også stadig trække nøgletallene med den 'gamle' løsning.

Find den her Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal i den 'gamle' udgave

Rettigheder

De viste data og downloadede kort må frit benyttes, så længe ØIM og datakilden krediteres (og Geodatastyrelsen ved downloadede kort).

På tegnebrættet

Vi har mange ideer til yderligere funktionalitet, som vi påtænker at tilføje. Herunder:

Om den nye løsning

© 2014 ØIM